Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên theo hướng phát triển năng lực người học và tiếp cận CDIO, nhóm tác giả thuộc bộ môn Lịch sử thế giới, khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh đã tiến hành biên soạn giáo trình Lịch sử văn minh thế giới với mục đích cung cấp cho :sinh viên khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn những kiến thức cơ bản v sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử.

         Trên cơ sở kế thừa thành tựu của những người đi trước, chúng tôi biên soạn Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới với những kiến thức đọng và cập nhật bổ sung kịp thời nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể, phù hợp với thời lượng 3 tín chỉ, nhằm phục vụ trước hết cho việc giảng dạy và học tập ca giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh. Chúng tôi cũng hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khác củng như những ai quan tâm tìm hiểu tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực có liên quan.

          Ngoài sự nỗ lực của nhóm tác giả, giáo trình này, còn có sự tham gia góp ý kiến của các thầy, cô giáo trong khoa Lịch sử Trường Đại học Vinh và các chuyên gia của một số trường đại học khác.

          Có thể đọc sách tại Trung tâm Thư viện Nguyễn Thúc Hào- Trường Đại học Vinh

          Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!