Nhằm giúp ích cho quá trình học tập của sinh viên, chúng tôi xin chuyển đến các bạn cuốn sách “Một số vấn đề trong chính trị quốc tế giai đoạn hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Quế, PGS.TS.Thái Văn Long, PGS.TS. Phan Văn Rân biên soạn, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012.

Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế như xu thế toàn cầu hóa, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới, ... Cuôn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nến chính trị của từng nước nói riêng cùng như cả thế giới nói chung.

            Đối với các bạn sinh viên ngành Lịch sử, đây là cuốn sách có ích cho việc tham khảo để hiểu rõ hơn về quan hệ quốc tế hiện nay, là tài liệu phục vụ học phần Quan hệ quốc tế hiện đại.

Xin trân trọng giới thiệu:

mot_so_van_de_chinh_tri_p1_2784.pdf

mot_so_van_de_chinh_tri_p2_1888.pdf