Bộ môn Lịch sử thế giới

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Công Khanh
Lê Thế Cường
Hắc Xuân Cảnh
Nguyễn  Hương
Hoàng Thị Hải Yến
Tôn Nữ Hải Yến
Phan Thị Cẩm Vân