1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Phân công lịch trực hành chính tại khoa Lịch sử năm học 2016 - 2017
12:43 10/10/2016
Phân công lịch trực hành chính tại khoa Lịch sử năm học 2016 - 2017
Phân công nghiệm vụ của Cán bộ khoa Lịch sử
09:06 04/10/2016
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của khoa, khoa Lịch sử phân công...
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA LỊCH SỬ
09:04 04/10/2016
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của khoa, khoa Lịch sử phân công...
KHOA LỊCH SỬ 48 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1968 - 2016)
10:45 31/08/2016
Tháng 8 năm 1968, theo Quyết định của Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Vinh được thành lập. So với các khoa trong Trường Đại học Sư...
© 2017 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Lịch sử. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269     Email: khoasudhv@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Vũ Tài - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.