Tác giả:  Lê Thị Thịnh- Lớp: 55A1-Sư phạm Lịch sử

Hướng dẫn: TS.Trần Vũ Tài

 1. Mở đầu:
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài;

  Tìm hiểu hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là một vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Do vậy, từ trước tới nay có không ít tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu vấn đề này dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong điều kiện cho phép, tác giả mới chủ yếu tiếp cận được các công trình nghiên cứu chủ yếu của các tác giả trong nước sau:

  “Công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)”, Lê Thị Bình, 2010, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, trường Đại học Vinh

  “Thanh Hóa - lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Biên soạn và xuất bản năm 1990,

  “Lịch sử Thanh Hóa”, Hoàng Thanh Hải và Vũ Quý Chu chủ biên, NXB Thanh Hóa, 1996,

  “Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam 1945-1975”, Viện Lịch sử Quân sự, NXB Quân đội nhân dân, 1997

  "Những trận đánh của lực lượng vũ trang Thanh Hóa (1945-1975)”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, 2005

  “Hậu phương Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1973-1975”, Nguyễn Thị Loan, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Vinh, 2015

  Ngoài ra, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức biên soạn và xuất bản các công trình về lịch sử địa phương mình cũng ít nhiều đề cập đến nội dung nào chúng tôi nghiên cứu ở góc độ các địa phương cụ thể.

  Nhìn chung, các công trình đã công bố kể trên đã đề cập ít nhiều đến nội dung chúng tôi nghiên cứu từ những góc độ chuyên sâu khác nhau. Tuy nhiên, mức độ đề cập vẫn mờ nhạt, rải rác và thiếu tính hệ thống. Hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn là một đề tài mới mẻ. Trên cơ sở kế thừa những công trình đã công bố trên, chúng tôi sẽ hệ thống và mô tả một cách toàn diện về hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên cơ sở đó rút ra những nhận xét, đánh giá khoa học cũng như những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng Thanh Hóa ngày hôm nay.

 • Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:

  Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là một trong những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng đó không những mở ra một trang sử mới chói lọi của Việt Nam mà còn ảnh hưởng lớn đến thế giới, làm “chấn động địa cầu”. Điện Biên Phủ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào và trí tuệ Việt Nam mà còn là cống hiến lớn đối với sự nghiệp cách mạng trên toàn thế giới.

  Trong chiến thắng vĩ đại của dân tộc, vùng tự do Thanh Hóa đã trở thành hậu phương quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ nơi đây, tiềm lực về sức người, sức của đã được chi viện tối đa cho tiền tuyến. Hậu phương Thanh Hóa đã từng bước giải quyết mối quan hệ giữa hậu phương với tiền tuyến, thúc đẩy nhiệm vụ tác chiến bảo vệ hậu phương, xây dựng lực lượng và phục vụ tiền tuyến.

  Để làm tốt nghĩa vụ hậu phương, quân dân Thanh Hóa vừa lo xây dựng, vừa phải tiến hành công cuộc bảo vệ hậu phương. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ hậu phương Thanh Hóa, các lực lượng vũ trang ở đây đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, với nhiều loại hình tác chiến đa dạng, phong phú trong mọi dạng địa hình khác nhau để bảo vệ vững chắc hậu phương Thanh Hóa đảm bảo sự phát triển và chi viện tối đa cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng cuối cùng của cuộc kháng chiến. Vì vậy, tìm hiểu hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ trở thành nghiên cứu có ý nghĩa khoa học.

  Nghiên cứu về hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần làm sáng rõ những đóng góp của nhân dân Thanh Hóa trong thắng lợi chung của toàn dân cũng như góp phần khỏa lấp một khoảng trống về lịch sử địa phương Thanh Hóa mà lâu nay chỉ được biết đến là một hậu phương chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến Điện Biên Phủ. Vì lẽ đó, đề tài này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

  Đề tài góp phần bổ sung nguồn tư liệu về lịch sử Thanh Hóa nói riêng cũng như lịch sử dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trở thành tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học ở Thanh Hóa. Đề tài cũng sẽ góp phần động viện, khích lệ, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, ghi nhớ công ơn và những hi sinh của thế hệ người đi trước cho thế hệ trẻ hôm nay gắng sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

  Với ý nghĩa đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954” làm đề tài nghiên cứu của mình.

 • Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng học tập học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại và những ai quan tâm đến Lịch sử địa phương Thanh Hóa
 • Phương pháp nghiên cứu:
 • Chúng tôi sử dụng phương pháp luận Macxit, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng tư tưởng để nghiên cứu đề tài.
 • Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp liên ngành như: so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê,... để giải quyết tốt vấn đề đặt ra cho đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hậu phương Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
 • Phạm vi nghiên cứu:

  + Phạm vi thời gian: đề tài tập trung phản ánh trong phạm vi thời gian của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Tuy nhiên, để làm rõ nội dung nghiên cứu, chúng tôi cũng đề cập tới các khoảng thời gian có liên quan.

  + Phạm vi không gian: đề tài tập trung những hoạt động của hậu phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 1. Nội dung nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu đạt được

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài được thể hiện ở 3 chương:

  Chương 1: Xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa

  Chương 2: Thanh Hóa thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ

  Chương 3: Vai trò của hậu phương Thanh Hóa trong thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ

 2. Kết luận
 •  Thanh hóa luôn là vị trí then chốt, là hậu phương và cứ địa trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thanh Hóa đã hoàn thành nhiệm vụ hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
 •  Thể hiện đường lối đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền địa phương đã đoàn kết nhân dân thực hiện quyết tâm xây dựng và bảo vệ hậu phương. Đồng thời, động viện sức người, sức của to lớn chi viện cho tiền tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
 • Không chỉ là hậu phương chi viện, hậu phương Thanh Hóa còn là chỗ dựa vững chức cho quân và dân tiền tuyến vững lòng tin để chiến đấu.
 1. Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).

Tài liệu tham khảo

 1. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (1991), Đảng bộ và phong trào cách mạng huyện Tĩnh Gia, Tập 1, Nhà xuất bản Thanh Hóa.
 2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (2005), Những trận đánh của lực lượng vũ trang Thanh Hóa (1945-1975), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
 3. Lê Thị Bình (2010), Công cuộc xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Trường Đại học Vinh.
 4. Hoàng Thanh Hải, Vũ Quý Chu, Lịch sử Thanh Hóa, Nhà xuất bản Thanh Hóa, 1996.
 5. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc,  Thanh-Nghệ-Tĩnh với chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, NXB Khoa học xã hội, 2014