Vào hồi 19h30 ngày 23/4/2015, Khoa Lịch sử đã tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015 tại Phòng họp A nhà A0. Tham dự có Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm khoa, Chi bộ sinh viên, BCH Liên Chi đoàn – Liên chi hội, toàn thể giảng viên và 50 đại biểu đại điện cho sinh viên toàn khoa.   Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015, vạch ra phương hướng trong năm học 2015 2016, cơ bản như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.     Tổ chức các hội nghị học tốt, hội nghị về phương pháp NCKH của sinh viên

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong năm học vừa qua, khoa Lịch sử đã triển khai nhiều mô hình Hội nghị học tốt, tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm NCKH cho sinh viên, nhiều lớp và chi đoàn đã có những cách làm sáng tạo như chi đoàn 54A Lịch sử. Bên cạnh đó, việc chia sẽ kinh nghiệm học tập, NCKH còn được thể hiện qua các bài báo cáo, tham luận tại các diễn đàn như Đại hội Liên chi đoàn, Liên chi hội, các cuộc họp của Chi bộ Học viên – sinh viên, của Đại hội chi bộ học viên – sinh viên. Khoa cũng tận dụng các diễn đàn để cùng nhau trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới về các vấn đề lịch sử, văn hóa, xã hội. Qua đó, sinh viên mà đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất đã xác định cho mình những phương pháp học tập đúng đắn, hun đúc tinh thần đam mê học tập, NCKH cho sinh viên.

2.     Tổ chức các cuộc thi olimpic, xuất bản tập san, viết và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo

Trong năm học qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn trường, các đoàn viên thanh niên khoa Lịch sử đã tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" năm 2015 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên, trong cuộc thi cụm Bắc Trung bộ, Liên chi đoàn khoa Lịch sử đã góp 3/7 thành viên tham gia Đội tuyển tỉnh Nghệ An tham gia và đã xuất sắc vượt qua vòng loại, trong đó đáng chú ý là bạn Hà Thị Thu Hương – sinh viên lớp 53A Lịch sử - Đội trưởng.

3.     Tổ chức các câu lạc bộ học thuật, seminar chuyên ngành

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa,  BCH LCĐ- LCH đã có những đề xuất trong việc thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên, các mô hình đội nhóm được triển khai thành lập, trong đó đáng chú ý là Câu lạc bộ Dân ca ví giặm,  Đội hoạt động tình nguyện của ngành CTXH hoạt động ở làng trẻ SOS, Đội Công tác xã hội hoạt động ở các Trung tâm giáo dục, lao động và xã hội trên địa bàn thành phố Vinh. Đây thực sự là môi trường thuận lợi cho các em sinh viên bước đầu áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Có thể nói, mặc dù đào tạo 5 mã ngành với những công việc khác nhau nhưng thực sự phong trào học tập và NCKH của Khoa đã diễn ra một cách đồng đều giữa các khóa, các mã ngành. Các lớp – chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham quan thực tế, thu hút sinh viên tham gia, vừa nâng cao tinh thần đoàn kết trong lớp, vừa tạo điều kiện cho sinh viên biết thêm về những địa danh, di tích lịch sử - văn hóa. Các hoạt động thực hành của các tổ bộ môn được triển khai có hiệu quả hơn, gắn liền với thực tiễn nhiều hơn, một số sinh viên đã mạnh dạn tham gia các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các giảng viên như nhóm sinh viên do cô Võ Thị Hoài Thương, Thầy Bùi Minh Thuận, cô Nguyễn Thị Bình Minh hướng dẫn. Đây thực sự là những mô hình cần được nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Các hoạt động thực hành – thực tế gắn liền với chương trình đào tạo, đã có nhiều tác động đến việc học gắn liền với hành trong sinh viên, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

4.     Sinh viên tham gia các đề tài NCKH

Trong năm học vừa qua, bên cạnh các hoạt động NCKH của sinh viên, nhiều bạn sinh viên đã tích cực tham gia các đề tài NCKH cùng với giảng viên, đặc biệt là các hoạt động điều tra xã hội học ở ngành Công tác xã hội, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như Phan Thị Thúy Hà, Phùng Văn Nam, Nguyễn Bích Thủy, Võ Cẩm Ly, Đặng Minh Lý… các bạn sinh viên đã tham gia có hiệu quả vào các đề tài nghiên cứu, trong đó đáng chú ý là tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ dự án SWEEP.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những thành tích nêu trên, công tác NCKH của sinh viên khoa Lịch sử trong năm học 2014 – 2015 còn nhiều tồn tại và hạn chế:

- Do đặc thù của các mã ngành Du lịch, CTXH, Quản lý văn hóa còn khá non trẻ nên phong trào NCKH của sinh viên các mã ngành này còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và cán bộ hướng dẫn.

- Nhiều sinh viên còn tỏ ra thụ động trong NCKH, so với số lượng sinh viên của Khoa thì sinh viên tham gia vào phong trào NCKH là chưa cao, chỉ mới tập trung vào một số lớp, ngành cuối khóa, sự tham gia của sinh viên những năm đầu là không nổi bật. Đặc biệt, một số ngành sinh viên không mặn mà với việc nghiên cứu khoa học và nhất là khi chúng ta điều chỉnh chương trình đào tạo không có khóa luận tốt nghiệp nữa.

- Kinh phí cho NCKH là không nhiều, việc huy động các nguồn lực vào NCKH còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hành, thực tế của sinh viên còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như những đòi hỏi của quá trình đào tạo

- Chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của Khoa đang có xu hướng đi xuống, cần phải có những chính sách quyết liệt trong định hướng phát triển của Khoa trong những năm tới. Công tác biên soạn nội san của Khoa dù đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thành công.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2015 - 2016

- Phát động phong trào NCKH, viết các công trình nghiên cứu của sinh viên nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên trong NCKH, vận động giảng viên giao các bài tập lớn

- Tổ chức thường xuyên các buổi seminar khoa học cho sinh viên về các sự kiện lịch sử hay các ngày kỷ niệm, các sự kiện có liên quan đến sự phát triển của ngành.

- Tiếp tục tổ chức và nhân rộng các mô hình sinh hoạt đội nhóm, câu lạc bộ để tạo thành diễn đàn cho sinh viên trao đổi những vấn đề mình quan tâm. Tiếp tục triển khai các mô hình sinh hoạt lớp, thảo luận nhóm có hiệu quả

- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi nâng cao tinh thần tìm hiểu, lòng yêu nghề đối với các mã ngành đào tạo như Nghiệp vụ sư phạm, Hướng dẫn viên Du lịch tương lai, Hội thi nghề cho ngành CTXH, ngành Quản lý văn hóa. Tổ chức các diễn đàn, Hội nghị học tốt để cùng trao đổi phương pháp học tập, phương pháp NCKH cho sinh viên.

- Phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên trong việc tìm tòi các vấn đề nghiên cứu bên cạnh đó cần khuyến khích giảng viên cho phép sinh viên làm bài tập lớn khi có đủ điều kiện để tập dượt NCKH.

- Cố gắng triển khai việc xuất bản nội san của Khoa trong thời gian tới, tạo nền tảng, động lực cho phong trào NCKH của khoa.

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC, CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

Hội nghị cũng đã nghe 4 báo cáo khoa học tiêu biểu của sinh viên và góp ý nghiêm túc, sôi nổi về các bài viết nhằm nâng cao hơn nữa kết quả nghiên cứu trong những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đề xuất Nhà trường khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH là:  2 tập thể 52B Cử nhân khoa học Lịch sử và 53A Sư phạm Lịch sử; 3 cá nhân là SV Nguyễn Văn Xuân, 52B Du lịch; Nguyễn Thị Đào, 52B - Cử nhân Lịch sử; Lê Thị Thủy, 54B – Quản lý văn hóa.

Từ diễn đàn này, Khoa Lịch sử đã kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên khoa Lịch sử phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, ra sức thi đua, rèn đức luyện tài, đưa công tác sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa Lịch sử nói riêng và của Trường Đại học Vinh nói chung ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành của khoa Lịch sử, xứng đáng với nét đặc trưng của sinh viên của Trường Đại học Vinh: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện", góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ.