Trong năm học 2016 – 2017, theo đúng kế hoạch của nhà trường, khoa đã tiến hành nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017 gồm: “Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Dư luận xã hội cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh” do TS. Nguyễn Thị Bích Thủy làm chủ nhiệm, Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Tổng quan du lịch Đông Nam Á cho sinh viên ngành Việt Nam học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” do TS. Tôn Nữ Hải Yến làm chủ nhiệm; “Nâng cao chất lượng giảng học học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại cho sinh viên ngành Lịch sử trong đào tạo theo hệ thống tín chỉdo TS. Trần Vũ Tài làm chủ nhiệm; Đề tài “Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học học phần Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông” do ThS. Nguyễn thị Hà làm chủ nhiệm và “Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Du lịch phát triển nông thôn bền vững cho sinh viên ngành Việt Nam học, trường Đại học Vinhdo ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh làm chủ nhiệm.

            Thực hiện chủ trương của nhà Trường về việc xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng CDIO, Khoa đang triển khai 4 đề tài NCKH trọng điểm cấp trường nhằm xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tết cho 4 ngành: Lịch sử (PGSTS. Trần Viết Thụ làm chủ nhiệm); CTXH (do ThS. Võ Thị Cẩm Ly làm chủ nhiệm); Du lịch (do PGS.TS.Bùi Văn Hào làm chủ nhiệm) và Quản lý văn hóa (do TS. Hắc Xuân Cảnh làm chủ nhiệm). Các đề tài này đã được nghiệm thu.

            Hiện nay, Khoa đang triển khai các đề tài trọng điểm cấp trường năm 2017 về xây dựng 4/75 học phần tiếp cận CDIO giành cho khóa 58 gồm học phần: Lịch sử văn minh thề giới 3 tín chỉ giành cho sinh viên các ngành SPLS, KHXH&NV, 2 tín chỉ giành cho các ngành SP tự nhiên do TS. Nguyễn Văn Tuấn làm chủ nhiệm; Tiến trình lịch sử Việt nam 3 tín chỉ giành cho sinh viên các ngành SPLS, KHXH&NV do TS. Dương Thị Thanh Hải làm chủ nhiệm; Xã hội học đại cương 3 tín chỉ giành cho sinh viên các ngành KHXH&NV do ThS. Ông Thị Mai Thương làm chủ nhiệm; Nhập môn KHXH&NV 2/3 tín chỉ giành cho sinh viên ngành KHXH&NV do TS. Lê Thế Cường làm chủ nhiệm. Hiện nay, các ngành đã cơ bản hoàn thành 5/6 sản phẩm để nghiệm thu vào giữ tháng 6/2017

            Về công trình NCKH cấp huyện xã, công trình “Địa chí huyện Kỳ Sơn” do TS.Trần Vũ Tài chủ biên đang biên soạn. 2 đề tài cấp xã ở Tây nguyên. Triển khai đề tài cấp Tỉnh năm 2017, do ThS. Trần Thị Thỷ chủ trì: “ Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An”

            Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về lịch sử Việt Nam phục vụ dạy học lịch sử ở trường phổ thông” do PGS.TS. Trần Viết Thụ làm chủ nhiệm đã hoàn thành nghiệm thu cấp cấp bộ. Hiện nay, khoa đang xúc tiến, kết nối để biên soạn một số công trình địa chí, lịch sử cấp huyện.   

            Công tác xuất bản giáo trình được chú trọng, cán bộ của khoa đã đăng ký, nghiệm thu và xuất bản giáo trình: Lịch sử văn minh thế giới do PGS.TS Nguyễn Công Khanh chủ biên. Một số giáo trình khác đang trong quá trình biên soạn và xuất bản trong thời gian tới. 

            Nhiều cán bộ của khoa có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Nghiên cứu Lịch sử, Nghiên cứu Đông Nam Á, Dân tộc học, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh…. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2017, toàn khoa  đã có 39 công trình nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa được công bố trên các tạp chí trung ương và địa phương (Du lịch: 3; CTXH: 9 ; LSTG: 10; LSVN: 17, PPDH: 9 bài), có hơn 10 bài về Hội thảo Đền Ông Hoàng Mười sắp được tổ chức.

             Trong năm học, các cán bộ của khoa đã tích cực tham gia nhiều Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước.... Nhiều cán bộ trong khoa tham gia tập huấn chuyên ngành, đặc biệt là ngành CTXH đã tham gia 4 cuộc tập huấn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

            Hoạt động Hội nghị khoa học, Xemina của cán bộ bước đầu có dấu hiệu khởi sắc. Trong năm học, các tổ đã triển khai một số hoạt động Xêmina cho Nghiên cứu sinh định kỳ mỗi năm 2 lần.  Một số cán bộ đã tổ chức báo cáo chuyên đề trước tổ có chất lượng.

            Về công tác quảng bá, Khoa đã thành lập Ban biên tập Website do đ/c Lê Thế Cường làm trưởng ban. Trong năm,  BBT đã viết 82 bài và tin, trong đó có 16 bài liên quan đến tuyển sinh, 10 bài về thông tin việc làm và nhiều tin tức khác về thực hành thực tế… Quý 1 năm 2017, Web khoa được xếp thứ 6 toàn trường về sự phong phú của bài viết.

            Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa trong năm học 2016 – 2017 tiếp tục có sự phát triển đáng ghi nhận, tiếp tục gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa còn chưa đều, một số cán bộ ngành mới đang đứng trước nguy cơ thiếu điểm NCKH. Sinh hoạt học thuật vẫn chưa được quan tâm thích đáng, các buổi sinh hoạt semina khoa học để trao đổi, thảo luận và cập nhật những thông tin khoa học còn rất ít. Vì thế, trong thời gian tới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, sinh viên, học viên của khoa, nhất là những đồng chí có năng lực nghiên cứu khoa học tốt sẽ có ý thức tham gia tốt và hiệu quả hơn.

   TC