Năm học 2015 -2016 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, là năm học tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ bản và toàn diện nhà trường, năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh đó, công tác sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua đã nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa, sự tham gia nhiệt tình của các giảng viên và đặc biệt là của các bạn sinh viên.

Năm học 2015 – 2016 là năm khoa Lịch sử riêng và toàn trường nói chung đang tìm kiếm một hình thức mới nhằm khuyến khích sinh viên NCKH. Công tác triển khai NCKH trong sinh viên vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn vì trước đây phần lớn các công trình của sinh viên là dựa vào quá trình làm khóa luận của sinh viên. Nhiều tổ bộ môn chưa triển khai đồng bộ trong việc công tác NCKH của sinh viên, các bạn sinh viên còn thiếu ý thức tự giác trong NCKH. Việc nhân rộng các mô hình NCKH chưa thực sự có hiệu quả trong các hoạt động của Liên chi đoàn – Liên chi hội sinh viên.

Trong điều kiện đó, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận:

1. Tổ chức các hội nghị học tốt, hội nghị về phương pháp NCKH của sinh viên

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong năm học vừa qua, khoa Lịch sử đã triển khai nhiều mô hình Hội nghị học tốt, tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm NCKH cho sinh viên, nhiều lớp và chi đoàn đã có những cách làm sáng tạo như chi đoàn 54A Lịch sử. Bên cạnh đó, việc chia sẽ kinh nghiệm học tập, NCKH còn được thể hiện qua các bài báo cáo, tham luận tại các diễn đàn như Đại hội Liên chi đoàn, Liên chi hội, các cuộc họp của Chi bộ Học viên – sinh viên, của Đại hội chi bộ học viên – sinh viên. Khoa cũng tận dụng các diễn đàn để cùng nhau trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới về các vấn đề lịch sử, văn hóa, xã hội. Qua đó, sinh viên mà đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất đã xác định cho mình những phương pháp học tập đúng đắn, hun đúc tinh thần đam mê học tập, NCKH cho sinh viên.

2. Tổ chức các cuộc thi Olympic, xuất bản tập san, viết và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo

Trong năm học qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn trường, các đoàn viên thanh niên khoa Lịch sử đã tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường”, kết quả thống kê cho thấy đã có >600 lượt thi của đoàn viên thanh niên khoa Lịch sử và đã có những cá nhân đạt được thành tích cao như: Hà Thu Hương 53A Sử, Nguyễn Thị Trang 54A Sử.... Hội thi Olympic ánh sáng soi đường đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa trong đoàn viên, sinh viên trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân....     

3. Tổ chức các câu lạc bộ học thuật, seminar chuyên ngành

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa, BCH LCĐ- LCH đã có những đề xuất trong việc thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên, các mô hình đội nhóm tiếp tục hoạt động sôi nổi, trong đó đáng chú ý là hoạt động của ngành Quản lý văn hóa với các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn huyện Nghi Xuân, THành phố Vinh và Câu lạc bộ Dân ca ví giặm, Đội hoạt động tình nguyện của ngành CTXH hoạt động ở làng trẻ SOS, Đội Công tác xã hội hoạt động ở các Trung tâm giáo dục, lao động và xã hội trên địa bàn thành phố Vinh. Đây thực sự là môi trường thuận lợi cho các em sinh viên bước đầu áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Có thể nói, mặc dù đào tạo 4 mã ngành với những công việc khác nhau nhưng thực sự phong trào học tập và NCKH của Khoa đã diễn ra một cách đồng đều giữa các khóa, các mã ngành. Các lớp – chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham quan thực tế, thu hút sinh viên tham gia, vừa nâng cao tinh thần đoàn kết trong lớp, vừa tạo điều kiện cho sinh viên biết thêm về những địa danh, di tích lịch sử - văn hóa. Các hoạt động thực hành của các tổ bộ môn được triển khai có hiệu quả hơn, gắn liền với thực tiễn nhiều hơn. Các hoạt động thực hành – thực tế gắn liền với chương trình đào tạo đã góp phần rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

4. Sinh viên tham gia các đề tài NCKH

Trong năm học vừa qua, bên cạnh các hoạt động NCKH của sinh viên, nhiều bạn sinh viên đã tích cực tham gia các đề tài NCKH. Ngay từ tháng 3/2016, Khoa Lịch sử đã triển khai cho sinh viên các ngành đăng ký làm đề tài sinh viên NCKH cấp Trường năm 2016. Đến nay, đã có 5 đề tài được phê duyệt, triển khai nghiên cứu và nghiệm thu vào cuối năm 2016. Đó là các đề tài: Viện trợ của Liên Xô đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1965 – 1975 do sinh viên Phạm Thị Trang – Lớp 54A- SP Lịch sử làm chủ nhiệm; đề tài Quá trình bình thường hoá quan hệ Mỹ - Cuba dưới thời Tổng thống Obama (2009-2016) của sinh viên Phạm Thị Nhung - Lớp 54A sư phạm Lịch sử; đề tài Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Nghệ An của sinh viên Nguyễn Hoàng Phú - K54 Du lịch; đề tài Câu lạc bộ ca trù và Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh của sinh viên Nguyễn Thị Thủy – 54QLVH và đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 – 2015 của sinh viên Lò Văn Đại ngành Quản lý văn hóa.

 Các bạn sinh viên đã tham gia có hiệu quả vào các đề tài nghiên cứu, trong đó đáng chú ý là tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong khuôn khổ dự án SWEEP.

Bên cạnh những thành tích nêu trên, công tác NCKH của sinh viên khoa Lịch sử trong năm học 2014 – 2015 còn nhiều tồn tại và hạn chế:

- Do đặc thù của các mã ngành Du lịch, CTXH, Quản lý văn hóa còn khá non trẻ nên phong trào NCKH của sinh viên các mã ngành này còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và cán bộ hướng dẫn.

- Nhiều sinh viên còn tỏ ra thụ động trong NCKH, so với số lượng sinh viên của Khoa thì sinh viên tham gia vào phong trào NCKH là chưa cao, chỉ mới tập trung vào một số lớp, ngành cuối khóa, sự tham gia của sinh viên những năm đầu là không nổi bật. Đặc biệt, một số ngành sinh viên không mặn mà với việc nghiên cứu khoa học và nhất là khi chúng ta điều chỉnh chương trình đào tạo không có khóa luận tốt nghiệp nữa.

- Kinh phí cho NCKH là không nhiều, việc huy động các nguồn lực vào NCKH còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hành, thực tế của sinh viên còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như những đòi hỏi của quá trình đào tạo

- Chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của Khoa đang có xu hướng đi xuống, cần phải có những chính sách quyết liệt trong định hướng phát triển của Khoa trong những năm tới. Công tác biên soạn nội san của Khoa dù đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thành công.

Một số định hướng hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 - 2017

- Phát động phong trào NCKH, viết các công trình nghiên cứu của sinh viên nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên trong NCKH, vận động giảng viên giao các bài tập lớn

- Tổ chức thường xuyên các buổi seminar khoa học cho sinh viên về các sự kiện lịch sử hay các ngày kỷ niệm, các sự kiện có liên quan đến sự phát triển của ngành.

- Tiếp tục tổ chức và nhân rộng các mô hình sinh hoạt đội nhóm, câu lạc bộ để tạo thành diễn đàn cho sinh viên trao đổi những vấn đề mình quan tâm. Tiếp tục triển khai các mô hình sinh hoạt lớp, thảo luận nhóm có hiệu quả

- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi nâng cao tinh thần tìm hiểu, lòng yêu nghề đối với các mã ngành đào tạo như Nghiệp vụ sư phạm, Hướng dẫn viên Du lịch tương lai, Hội thi nghề cho ngành CTXH, ngành Quản lý văn hóa. Tổ chức các diễn đàn, Hội nghị học tốt để cùng trao đổi phương pháp học tập, phương pháp NCKH cho sinh viên.

- Phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên trong việc tìm tòi các vấn đề nghiên cứu bên cạnh đó cần khuyến khích giảng viên cho phép sinh viên làm bài tập lớn khi có đủ điều kiện để tập dượt NCKH.

- Cố gắng triển khai việc xuất bản nội san của Khoa trong thời gian tới, tạo nền tảng, động lực cho phong trào NCKH của khoa.

Để hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành tựu, Nhà Trường và khoa cần tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên NCKH như việc tăng tỷ lệ làm bài tập lớn cho các môn học và cho mỗi sinh viên, cho phép các câu lạc bộ mượn hội trường, phòng học để sinh hoạt khi cần thiết.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản của phong trào sinh viên NCKH năm học 2015- 2016 của Khoa Lịch sử. Với những thành tích trong năm qua, khắc phục khuyết điểm còn tồn tại, chúng ta có quyền tin tưởng vào một năm học sôi động và đầy thành công trong phong trào NCKH của sinh viên trong toàn Khoa.

Từ diễn đàn này, thay mặt cho các Thầy Cô giáo và BCH LCĐ, tôi kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên khoa Lịch sử hãy phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, ra sức thi đua, rèn đức luyện tài, đưa công tác sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa Lịch sử nói riêng và của Trường Đại học Vinh nói chung ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống gần 50 năm xây dựng và trưởng thành của khoa Lịch sử, xứng đáng với nét đặc trưng của sinh viên của Trường Đại học Vinh: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện", góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ.