- Thời gian tổ chức: ngày 8 tháng 5 năm 2017 (Thứ Hai, cả ngày)

- Địa điểm: Tòa nhà VASS, số 1 Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội

- Chủ đề của hội thảo: "45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và Triển vọng"

- Cơ quan tổ chức: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ấn Độ & Tây Nam Á, Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ (ICWA) và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội.

  • - Nội dung bài viết dài không quá 15 trang đánh máy khổ A4, cỡ chữ 13-14, font Times New Roman, mã chữ Unicode.
  • - Cuối bài xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, e-mail để tiện liên hệ.
  • - Bài viết xin gửi về email: hangngadph@gmail.com /vniisas@gmail.com

Hiện nay Viện Nghiên cứu Ấn Độ & Tây Nam Á đang thực hiện công tác biên tập các bài viết cho kỷ yếu hội thảo.

Viện Nghiên cứu Ấn Độ & Tây Nam Á kính mong các nhà khoa học quan tâm viết bài tham dự hội thảo.

Những tác giả đã gửi tóm tắt nhưng chưa gửi toàn văn xin vui lòng gửi toàn văn cho chúng tôi trước ngày 10/04/2017.

Toàn văn đầy đủ sẽ bao gồm (1) tóm tắt tiếng Việt (2) tóm tắt tiếng Anh (3) nội dung bài viết.

Xin trân trọng cảm ơn.