Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng là: 09 chỉ tiêu với 07 vị trí việc làm trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 16/11/2017.

- Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 4/2018.

- Đối tượng tuyển dụng: Tốt nghiệp đại học một số ngành, trong đó có ngành Công tác xã hội

Chi tiết xem file đính kèm

thong_bao_tuyen_dung.pdf