Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) xin giới thiệu đến các bạn cán bộ khảo sát khu vực miền Trung và miền Nam cơ hội làm việc cho khảo sát giữa kỳ chỉ số trao quyền phụ nữ trong nông nghiệp (WEAI).
Thời gian tập huấn dự kiến: 28-30/06/2018 tại Quảng Bình.
Thời gian làm việc dự kiến: 02 - 13/07/2018.
Địa bàn khảo sát: Quảng Bình và Bình Định
Để đăng ký tham gia dự án, bạn vui lòng đọc kỹ thông báo tuyển dụng tại website của MDRI: http://mdri.org.vn/vi/vi-tri-dang-tuyen/thong-bao-tuyen-dung-dtv-mid-weai/
Thời hạn nhận đăng kí đến hết 10h00 ngày 21/06/2018.
MDRI chào đón và hy vọng có cơ hội hợp tác cùng các bạn!

PVN