Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận có tuyển Giáo viên Lịch sử, các sinh viên ngành SP Lịch sử tham khảo công văn và nộp hồ sơ xét tuyển:

TC