SCDI cần tuyển 01 Cán bộ Điều phối chương trình làm việc tại Hà Nội.
Thông tin tuyển dụng:
• Vị trí: CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
• Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI, 240 Mai Anh Tuấn, Hà Nội
• Thời gian làm việc: Toàn thời gian
• Hạn nộp hồ sơ: 09/10/2016
• Liên hệ và nộp hồ sơ tại: nhungtran@scdi.org.vn
Chi tiết xem tại: www.scdi.org.vn
Hoặc: https://goo.gl/FZZV76

hoặc: https://drive.google.com/file/d/0B4dySzRQj9W4UV9GSGEzZkRHOXM/view