Thành ủy Huế tuyển dụng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018:
Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Thành ủy Huế, ngày 18/6/2018, Thành ủy Huế ra thông báo chủ trương tuyển chọn cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của Thành phố năm 2018.
I. Tiêu chuẩn:
– Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi các chuyên ngành đào tạo: Xây dựng – Giao thông/Kiến trúc – Quy hoạch, Kinh tế Tổng hợp, Quản lý Văn hóa Du lịch, Luật và các ngành xã hội – nhân văn.
– Xếp loại học lực khá giỏi trở lên 03 năm học Trung học phổ thông.
– Trình độ ngoại ngữ C, chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
– Nam, có tuổi đời không quá 26 tuổi.
– Hồ sơ: theo quy định chung (Riêng sơ yếu lý lịch kê khai theo mẫu 2A-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương).
II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 
Từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 06/7/2018 tại phòng Tiếp nhận hồ sơ của Ban Tổ chức Thành ủy Huế, 27A Trần Cao Vân, Thành phố Huế. Số điện thoại liên hệ: (0234).3834347.
PVN