Khảo sát Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp Tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân. Nối tiếp thành công của những năm qua, PAPI 2018 khởi động và tiếp tục mong muốn cộng tác cùng các bạn trẻ nhiệt huyết, năng động, có tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, tham gia trực tiếp vào công việc khảo sát với vai trò Phỏng vấn viên.
1. Tiêu chí:
- Là sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường 
- Có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các cuộc khảo sát thu thập dữ liệu 
- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng qua các hoạt động xã hội
- Sử dụng thành thạo máy tính bảng để thu thập dữ liệu (trên nền Android là lợi thế) 
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nghiêm túc trong công việc, ham học hỏi, chịu khó
2. Quyền lợi:
- Phát triển các kỹ năng phỏng vấn, làm việc nhóm, làm việc với cộng đồng
- Có thu nhập 700,000 VNĐ/ngày (mỗi chuyến khảo sát kéo dài từ 4 - 7 ngày tùy từng địa phương). 
- Trải nghiệm, thu nhận kiến thức, giá trị về văn hóa tại các địa phương
- Xây dựng và kết nối mạng lưới bạn bè
- Tăng cường hiểu biết về Quản trị và Hành chính công: từ lý thuyết đến thực tiễn trải nghiệm của người dân
3. Thời gian khảo sát: Từ 15/07/2018 đến tháng 12/2018
4. Đăng ký tham gia:
- Vui lòng tìm hiểu Thông tin và Cách thức đăng ký tại đây: https://goo.gl/Q8oLvr
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ 26/06 – 30/07/2018 (Ưu tiên các ứng viên đăng ký sớm)
PVN