Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường kỹ năng thực hành cho sinh viên; Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Lịch sử đã tổ chức cho sinh viên khóa 56, ngành Công tác xã hội đi thực hành Công tác xã hội với cá nhân và nhóm tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, từ ngày 21/05/2018 đến ngày 03/06/2018. Mục đích của chuyến thực hành nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội cọ xát với thực tế, áp dụng những kiến thức đã được áp học trên ghế nhà trường vào thực tiễn cuộc sống. Giúp cho các em hiểu hơn đời sống của những người khó khăn, yếu thế thuộc đối tượng của Công tác xã hội. Chuyến thực hành cũng là cơ hội giúp các em có điều kiện rèn luyện những kỹ năng chuyên môn mà các em đã được học, đồng thời tạo điều kiện giúp các em nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán tại địa bàn các em đã đến.

Về thực hành tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; các em sinh viên khóa 56, ngành Công tác xã hội được tiếp cận và làm việc với hai phương pháp cơ bản là Công tác xã hội với cá nhân và Công tác xã hội với nhóm. Với Công tác xã hội với cá nhân, các em được tiếp xúc với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: người già neo đơn, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật… từ đó các em được thực hành tiếp cận với đối tượng, tìm hiểu vấn đề mà các đối tượng đang gặp phải. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá vấn đề để tiến tới xây dựng kế hoạch giúp thân chủ của mình giải quyết những khó khăn mà họ đang gặp phải. Khi làm việc với các cá nhân cụ thể, các em có điều kiện để thực hành các kỹ năng như: kỹ năng làm quen và tạo lập mối quan hệ, kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng xử lý im lặng, kỹ năng tham vấn… Đặc biệt giúp các em nâng cao khả năng nắm bắt và giải quyết các vấn đề mà thân chủ đang gặp phải. Với Công tác xã hội với nhóm, các em được tiếp xúc với những nhóm đối tượng gặp khó khăn như: nhóm người già, nhóm phụ nữ nghèo, nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… từ đó các em có điều kiện vận dụng tiến trình công tác xã hội với nhóm trong việc điều phối và giúp nhóm đối tượng cùng nhau chia sẻ và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các em còn có cơ hội thực hành những kỹ năng đặc trưng của Công tác xã hội với nhóm như: kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng điều phối, kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng thu hút sự tham gia….

Trong thời gian thực hành tại xã Môn Sơn, ngoài việc đảm bảo những nội dung liên quan đến chuyên môn của học phần, các bạn sinh viên khóa 56, ngành Công tác xã hội còn có những hoạt động thiết thực giúp ích cho người dân nói chung và các đối tượng khó khăn, yếu thế nói riêng tại địa bàn thực hành, như: thu hoạch mùa màng, vệ sinh thôn bản, giao lưu văn nghệ… Đặc biệt là tổ chức thành công chương trình “Ngày tết cho em” nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Đối với sinh viên khóa 56, ngành Công tác xã hội; chuyến đi thực hành là một trải nghiệm vô cùng bổ ích và lý thú. Các em không những có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn có cơ hội nâng cao sự hiểu biết, cách thức ứng xử, khả năng giải quyết vấn đề… cho các đối tượng khó khăn, yếu thế. Đây là những hành trang quý báu cho các em sau này khi ra trường và bắt đầu công việc mới của mình.


Sau đây là một số hình ảnh về đợt thực hành


Bộ môn CTXH