Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/ĐU ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; ngày 22 /1/2018, Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất những nội dung cơ bản trong Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

I. Đặc điểm của Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử

1. Thuận lợi

- Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy trường và Đảng ủy bộ phận khoa Lịch sử.

- Trong nhiều năm liền, chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Sinh hoạt của chi bộ thực hiện nề nếp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

- Về công tác tổ chức: Các đồng chí đảng viên thuộc nhiều ngành học và có nhiều đồng chí giữ chức vụ chính quyền đoàn thể trong các chi đoàn và Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên khoa Lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới.

2. Khó khăn

Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử có số lượng đảng viên sinh viên thường xuyên biến động, năng lực công tác của các đồng chí đảng viên trong chi ủy và chi bộ chưa đều nên việc điều hành hoạt động của chi bộ đôi lúc còn gặp khó khăn.

3. Tình hình đảng viên trong chi bộ

Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử là chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử. Chi bộ có 39 đảng viên, trong đó có 15/39 đồng chí là đảng viên chính thức; 25/39 đồng chí là đảng viên dự bị; 34/39 đồng chí là nữ; có 1 đồng chí là đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử; 4 đảng viên học viên cao học và 5 đảng viên dân tộc ít người.

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 có 2 đồng chí: đồng chí Võ Thị Hoài Thương - Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Diễm My - Chi ủy viên.

II. Về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh:

Chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Đảng bộ bộ phận, Chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao. 100% đảng viên trong Chi bộ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Đảng ủy Trường đã thực hiện đợt kiểm tra công tác kiểm tra giám sát và thu chi quỹ Đảng của Chi ủy trong năm 2015 vào tháng 10/2016. Đến tháng 10/2017, Đoàn công tác của Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc kiểm tra định kỳ công tác Đảng của Đảng bộ bộ phận và Chi bộ HV-SV. Kết quả của cuộc kiểm tra về các nội dung lưu trữ hồ sơ, sổ ghi chép và công tác thu nộp Đảng phí của Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, được Ban tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao.

Kết quả trong năm học 2015-2016, chi bộ đã có 13 đồng chí đạt kết quả học tập xuất sắc và giỏi, trong đó có 4 đồng chí đạt loại xuất sắc. Năm học 2016-2017, kết quả học tập toàn khóa của các đ/c đảng viên K54 đã sinh hoạt tại chi bộ và tốt nghiệp ra trường: có 3 đ/c đạt sinh viên xuất sắc (chiếm 100% SV xuất sắc toàn khoa) và 19 đ/c đạt sinh viên giỏi (chiếm 72% SV giỏi toàn khoa). Chi bộ đã tổ chức khen thưởng và trao quà tặng để ghi nhận những thành tích đã đạt được của các đ/c đảng viên, khuyến khích các đ/c đảng viên khóa sau phấn đấu, noi gương. Trong học kỳ I năm học 2017-2018, kết quả học tập của các đ/c đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: có 9 đ/c đạt sinh viên xuất sắc (chiếm 36% đảng viên sinh viên) và 8 đ/c đạt sinh viên giỏi (chiếm 32% đảng viên sinh viên). Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã tuyên dương, khuyến khích thành tích học tập của các đ/c đảng viên trước toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ đã coi việc thực hiện nhiệm vụ NCKH thông qua việc công bố các bài báo khoa học là một trong những nhiệm vụ chính trị của đảng viên là học viên cao học. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ bộ phận và Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử, hoạt động NCKH trong sinh viên ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, đạt được một số kết quả đáng kể. Năm 2016, có 9 đồng chí đảng viên tham gia báo cáo NCKH cấp Khoa, 5 đồng chí tham gia chủ trì đề tài NCKH cấp Trường và 2 đồng chí được nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH năm học 2015-2016. Năm 2017, có 2 đồng chí đảng viên tham gia đề tài sinh viên NCKH cấp Trường và đạt giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng rất chú trọng việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đảng viên, học viên, sinh viên; phối hợp với Liên chi đoàn, Liên chi hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong học viên, sinh viên. Kết quả các hoạt động đoàn thể trong sinh viên khoa Lịch sử phát triển mạnh. Năm 2016, có 19 đồng chí được nhận các hình thức khen thưởng các cấp và có 8 đồng chí đạt danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu, Sao tháng Giêng. Năm 2017, có 2 đồng chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường; có 3 đồng chí đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng năm 2018” cấp trường và 1 đồng chí đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng năm 2018” cấp Tỉnh và nhiều giấy khen, bằng khen trong hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-1017, 100% đảng viên là cán bộ, học viên, sinh viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không có hiện tượng đảng viên vi phạm quy chế thi cử. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên học viên, sinh viên khoa Lịch sử luôn có ý thức, trách nhiệm cao, không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn. Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo cán bộ, học viên, sinh viên trong khoa tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, rèn nghề, thực hành thực tế và tọa đàm như: Hội thi nghiệp vụ sư phạm đối với ngành sư phạm Lịch sử, Tháng rèn nghề và Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp của ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) và ngành CTXH, Quản lý văn hóa; Hội thảo Quốc gia kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); Hội thảo quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917-7/11/2017)… và rất nhiều hội thảo chuyên ngành của các ngành Việt Nam học, Công tác xã hội… Hàng năm, chỉ đạo thực hiện tốt Hội nghị sinh viên NCKH của khoa.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị, không xâm phạm bí mật quốc gia. Đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã tổ chức, động viên, cán bộ, đảng viên học viên, sinh viên tham gia nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng uỷ và Nhà trường tổ chức, nhất là việc quán triệt, thấm nhuần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó mà giữ vững lập trường, quan điểm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Tiêu biểu là việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI.

Ngoài ra, Chi bộ đã triển khai kịp thời, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên học viên, sinh viên thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, trong đó tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các đảng viên trong chi bộ được thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Chi bộ đã đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên. Chi bộ cũng đã lãnh đạo đảng viên đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,... trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện chế độ sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ định kỳ hàng tháng để quán triệt kịp thời chủ trương cấp trên đến tận đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, chi bộ có 2 đồng chí được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đảng viên còn lại được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử được Đảng ủy cấp trên công nhận là chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử làm tốt công tác nghiệp vụ đảng viên. Công tác kết nạp Đảng được thực hiện đúng quy định, việc chuyển Đảng chính thức và giới thiệu sinh hoạt Đảng cho các đồng chí đảng viên đảm bảo đúng thủ tục và kịp thời. Công tác cập nhật, bổ sung kịp thời dữ liệu đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên công tác khen thưởng đảng viên được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ kết nạp được 117 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 53 đảng viên dự bị. Hiện nay, chi bộ đang theo dõi bồi dưỡng, chuẩn bị làm thủ tục kết nạp 09 quần chúng vào Đảng.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành chi bộ và của Chi bộ đảm bảo tính khoa học. Chi bộ thực hiện tốt chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của Đảng ủy cấp trên.

   - Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể:

Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định và điều lệ của mỗi tổ chức. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng, với các tổ chức Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên. Chi bộ phân công các đồng chí trong Ban chấp hành và các đồng chí đảng viên chính thức phụ trách theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các chi đoàn và các đoàn thể quần chúng trong Khoa. 

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội chi bộ HV-SV khoa Lịch sử, nhiệm vụ của các năm học, Chi ủy chi bộ đánh giá hầu hết các chỉ tiêu dề ra trong nhiệm kỳ 2015-2017 đều đạt, trong đó công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu, đạt kết quả xuất sắc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng và quan tâm đẩy mạnh.

Mặc dù còn một số hạn chế cần khắc phục, tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã lãnh đạo và tổ chức kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, không để xẩy ra những sai phạm về phẩm chất chính trị, ý thức tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên. Hoạt động của chi bộ đi vào nề nếp có chất lượng; xây dựng đội ngũ đảng viên có kết quả học tập tốt, vững vàng về tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kì qua, chi bộ HV-SV khoa Lịch sử được Đảng uỷ cấp trên công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, tất cả các đảng viên đều được công nhận danh hiệu đủ tư cách hoàn nhiệm vụ trở lên.

II. Về các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020

- Kịp thời biểu dương những đảng viên, học viên, sinh viên có những sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu; đề nghị cấp trên khen thưởng đối với những đảng viên, sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập, NCKH… Phấn đấu có 3-5 sinh viên đạt giải sinh viên NCKH cấp Trường trở lên.

- Tiếp tục bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, cử 80-100 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng; kết nạp được 50-60 đảng viên; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

- Phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Phấn đấu giữ vững kết quả xếp loại đơn vị và các đoàn thể trực thuộc đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% đảng viên có điểm học tập từ 2.9 trở lên.

- 100% đảng viên xếp loại rèn luyện Tốt trở lên, không có sinh viên xếp loại yếu kém.

- 100% đảng viên sinh viên hoàn thành chứng chỉ Tiếng Anh trước khi tốt nghiệp.

- 100% đảng viên không vi phạm quy chế thi.

- 100% đảng viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng ủy, Nhà trường phát động.

- 100% đảng viên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội do Đoàn Trường, Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên khoa Lịch sử tổ chức.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và quần chúng trong toàn chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 của chi bộ đã đề ra./.

Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử