Thực hiện Hướng dẫn số 24/HD-ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Vinh ngày 21/5/2018 về việc sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; ngày 9/6/2018 Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã tổ chức Hội nghị.
Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Trần Vũ Tài - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng Khoa Lịch sử.
Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, Hội nghị đã nghe đ/c Võ Thị Hoài Thương - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Chi bộ HV-SV. Tiếp đó, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tiến hành thảo luận và phát biểu ý kiến bổ sung vào bản Báo cáo sơ kết của Chi bộ. Đ/c Trần Vũ Tài - Bí thư Đảng bộ bộ phận đã có phát biểu góp ý cho bản Báo cáo và chia sẻ những tâm tư, tình cảm và kỳ vọng đến các đ/c đảng viên của Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử trong thời gian tới, nhất là với các đ/c đảng viên K55 chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. 
Nội dung Báo cáo đã đề cập đến tình hình đặc điểm chung của Chi bộ và các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng.
1. Đặc điểm chung
Chi bộ học viên - sinh viên khoa Lịch sử là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử. Tính đến ngày 9 tháng 6 năm 2018, Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử có 70 đảng viên, trong đó: Đảng viên chính thức là 22 đ/c, đảng viên dự bị là 48 đ/c; Đảng viên là CBGD là 01 đ/c, đảng viên là học viên cao học là 04 đ/c, đảng viên là sinh viên là 65 đ/c; Đảng viên nam là 08 đ/c, đảng viên nữ là 62 đ/c; Đảng viên là người dân tộc ít người là 10 đ/c; Đảng viên sinh viên tổng hợp theo các khóa học: đảng viên K54 là 01 đ/c, K55 là 44 đ/c, K56 là 18 đ/c, K57 là 01 đ/c và K58 là 01 đ/c; Đảng viên sinh viên tổng hợp theo các ngành học: Sư phạm Lịch sử là 16 đ/c, Công tác xã hội là 22 đ/c, Quản lý văn hóa là 11 đ/c và Du lịch là 16 đ/c.
Ban Chấp hành chi bộ gồm: Đồng chí Võ Thị Hoài Thương - Bí thư; đồng chí Nguyễn Đình Hữu - Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Thu Xoan - ủy viên.
2. Kết quả công tác xây dựng Đảng
2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh
Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của Đảng bộ bộ phận, Chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.
Kết quả học tập, rèn luyện của các đ/c đảng viên cuối khóa K55 đang sinh hoạt tại chi bộ đã đạt được những thành tích rất nổi bật, cụ thể: có 4 đ/c đạt sinh viên xuất sắc (chiếm 100% SV xuất sắc toàn khóa), đó là: đ/c Phạm Thị Đào, đ/c Cao Thị Nga, đ/c Lê Thị Thịnh (K55A1-SPLS) và đ/c Trần Thị Thảo Nguyên (K55B-QLVH). Có 21 đ/c đạt sinh viên giỏi (trên tổng số 24 SV giỏi, chiếm 87,5%). Như vậy, số sinh viên K55 đạt xuất sắc và giỏi có 25/44 đ/c đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, chiếm 56,8% đảng viên K55 và chiếm 35,7% đảng viên toàn chi bộ.
Chi bộ thường xuyên động viên, khuyến khích các đảng viên nâng cao ý thức tự giác trong nghiên cứu khoa học. Trong học kỳ 2 năm học 2017-2018, có 2 đảng viên sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử vinh dự được nhận giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm là đ/c Cao Thị Nga (K55A) và đ/c Nguyễn Văn Tài (K56A). Đ/c Cao Thị Nga cũng đã đạt giải khuyến khích sinh viên NCKH cấp Trường năm 2018.
Chi bộ triển khai cho các đảng viên thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong Nhà trường và nơi cư trú; tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Trường, Khoa, Liên chi đoàn tổ chức… Tháng 4/2018, đ/c Lữ Thị Huyền, đảng viên sinh viên K55 ngành Công tác xã hội đã đạt giải nhất cuộc thi Người đẹp đền Chín Gian, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
2.2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Chi ủy chi bộ đã đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
Việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tất cả các đảng viên tham gia. Chi bộ đã tiến hành phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo cán bộ, học viên - sinh viên sinh hoạt chuyên đề, thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Chi bộ đã triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Các đ/c đảng viên trong chi bộ luôn ý thức nâng cao năng lực học tập chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao.
Chi ủy chi bộ luôn quan tâm định hướng tư tưởng chính trị cho các đ/c đảng viên và quần chúng về chủ trương tái cơ cấu nhà trường giai đoạn 2, sáp nhập khoa Lịch sử vào Viện Sư phạm xã hội và Viện KHXH&NV.
2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chi bộ 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội tiến hành nghiêm túc, được Đảng ủy Trường đánh giá cao. 
Trong tháng 5 năm 2018, cùng với Chi bộ cán bộ khoa Lịch sử, các đồng chí đảng viên của chi bộ sinh viên đã tham gia Hội nghị Tổng kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử (2015-2020).
Chi bộ thường xuyên theo dõi, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả thực hiện công tác phát triển Đảng 6 tháng đầu năm đạt được như sau: có 39 đ/c đảng viên được kết nạp mới và hoàn tất thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 14 đ/c. Cơ cấu đội ngũ đảng viên được cân bằng hơn ở các ngành học Sư phạm Lịch sử, Công tác xã hội, Du lịch và Quản lý văn hóa. Chi bộ cũng đã tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số (10 đồng chí). 
Tuy nhiên, vấn đề phát triển đảng viên hiện nay vẫn còn những hạn chế như: số lượng đảng viên sinh viên khóa 57 và 58 rất ít. Trong lúc đó, đảng viên của chi bộ chủ yếu là sinh viên khóa 54, 55 và học viên cao học chuẩn bị tốt nghiệp ra trường (46/70 đ/c). Điều đó ảnh hưởng đến việc tạo nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Liên chi Đoàn, Liên chi Hội sinh viên ở các khóa 57 và 58. Bên cạnh đó, việc các đảng viên K55 ra trường và chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương phần nào ảnh hưởng đến số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.
Chi ủy chi bộ và các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa và Nhà trường. Chi bộ đã cử các đồng chí trong chi ủy, các đồng chí đảng viên chính thức, thường xuyên theo dõi hoạt động của các chi đoàn, chi hội; thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt lớp - chi đoàn trong toàn Khoa để lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh niên; kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện và các hoạt động xã hội.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, chi bộ không có đảng viên, sinh viên, học viên bị xử lý kỷ luật.
Trên cơ sở những kết quả đạt được của chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2018, căn cứ vào tình hình tái cấu trúc giai đoạn 2 của Nhà trường, Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 là: thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho các đồng chí đảng viên, ổn định tình hình Chi bộ trước khi Tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa Lịch sử (ngày 15/6/2018) và sáp nhập khoa Lịch sử vào Viện Sư phạm xã hội và Viện KHXH&NV (ngày 20/6/2018); thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc cơ quan công tác cho các đồng chí đảng viên K55 tốt nghiệp ra trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên và nhiệm vụ chính trị của Chi ủy sau khi sáp nhập theo chủ trương của Đảng ủy Nhà trường.
3. Công tác phát triển Đảng
Thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Trường Đại học Vinh và Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử giao phó, Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 7 đ/c và trang trọng tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới cho 13 đồng chí có tên sau: 1- Đ/c Nguyễn Thị Hương, K55A1-SPLS; 2- Đ/c Trần Thị Hà My, K55A1-SPLS; 3- Đ/c Nguyễn Thị Hòa, K55A2-SPLS; 4- Đ/c Chướng Thị Ân, K55B1-CTXH; 5- Đ/c Nguyễn Thị Phượng, K55B1-CTXH; 6- Đ/c Thái Thị Mai Trang, K55B2-CTXH; 7- Đ/c Cao Thị Hà, K55B1-Du lịch; 8- Đ/c Trần Thị Phúc, K56A-SPLS; 9- Đ/c Nguyễn Thị Nhung, K55B-QLVH; 10- Đ/c Võ Thị Ly, K55B-QLVH; 11- Đ/c Trương Thị Hương, K56B2-CTXH; 12- Đ/c Nguyễn Thị Nhàn, K56B2-CTXH; 13- Đ/c Phan Thị Quỳnh, K56B2-Du lịch.
Đ/c Võ Thị Hoài Thương - Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử đã thay mặt BCH Đảng bộ bộ phận giao nhiệm vụ cho các đồng chí tân đảng viên và kỳ vọng các đ/c đảng viên mới sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào hoạt động chung của Chi bộ, của Khoa và Nhà trường.

Sau đậy là một số hình ảnh trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức và Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ HV-SV khoa Lịch sử:VTHT