Cán bộ khoa Lịch sử tham gia làm việc với Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

          Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung, hai bên nhất trí cùng hợp tác với các nội dung chính như sau:

 •             Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà sẽ tiếp nhận sinh viên ngành Du lịch với số lượng thực tập mỗi năm, thời gian thực tập sẽ do hai bên trao đổi và thống nhất.
 •             Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà cam kết tổ chức đón và bàn giao sinh viên ngay tại Trường Đại học Vinh, phối hợp quản lý tốt sinh viên, hỗ trợ sinh viên ăn ở, sinh hoạt, mua bảo hiểm tai nạn, tổ chức tổng kết, cấp giấy chứng nhận và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên nghiêm túc theo quy định.

   

  Đoàn Cán bộ kiểm tra thực tập và sinh viên k52 ngành Du lịch Đại học Vinh trong thời gian thực tập tại Banahills

              Trong chương trình tiếp nhận sinh viên tiếp nhận sinh viên thực tập năm học 2017 -  2018 hai bên đã thống nhất một số nội dung chi tiết như sau:

 •             Đối tượng: Sinh viên năm 2, 3,4.
 •             Thời gian tổ chức: Từ tháng 4-9/2018;
 •             Chế độ của sinh viên khi thực hành, thực tập tại Banahills như sau: 
 •                      + Được đưa đón Vinh - Bà Nà Hills và ngược lại; 
 •                      + Được bố trí ăn, ở, cấp trang phục miễn phí như nhân viên chính thức; 
 •                      + Được công ty mua BH Tai nạn; 
 •                      + Được hỗ trợ chi phí tiêu vặt (700.000 - 1.000.000 đ/tháng tuỳ kết quả); 
 •                      + Được tặng 3 vé cáp treo cho người thân du lịch Bà Nà; 
 •                      + Được nhận lại làm việc nếu kết quả thực tập tốt...

          Việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch với các DN đã được nhà trường và khoa đặc biệt quan tâm ngay từ những năm đầu thành lập ngành. Hiện nay khoa Lịch sử đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với trên 30 cơ quan, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh. Việc hợp tác này trên thực tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên. Có thể khẳng định, với cách làm này, sinh viên ngành du lịch của Trường Đại học Vinh sẽ có khả năng thích ứng, tiếp cận công việc ngay khi tốt nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong thời gian tới.

 T.T