BẢNG PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÀNG TUẦN

KHOA LỊCH SỬ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Trần Vũ Tài

Trưởng khoa

X

 

 

 

X

2

Hắc Xuân Cảnh

Phó Trưởng khoa

Sáng

X

 

 

Sáng

3

Lê Thế Cường

Phó Trưởng khoa

Sáng

 

X

 

Sáng

4

Đặng Thị Minh Lý

Phó Trưởng khoa

Sáng

 

 

X

Sáng

5

Mai Phương Ngọc

Trưởng bộ môn LSVN

X

 

 

 

X

6

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng bộ môn LSTG

X

 

 

 

X

7

Trần Viết Thụ

Trưởng bộ môn PPGD&QLVH

X

 

 

 

X

8

Bùi Văn Hào

Trưởng bộ môn DL

X

 

 

 

X

9

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng bộ môn CTXH

Nghỉ sinh học kỳ 1

10

Dương Thị Thanh Hải

Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Sáng

 

 

X

 

11

Nguyễn Thị Bình Minh

Bí thư Chi bộ cán bộ

Sáng

 

 

 

X

12

Võ Thị Hoài Thương

Bí thư Chi bộ sinh viên

Sáng

 

X

 

 

13

Phùng Văn Nam

Trợ lý đào tạo

X

 

 

Sáng

Sáng

14

Nguyễn Thị Hương

Cố vấn học tập

X

X

 

 

 

15

Phan Thị Thúy Hà

Cố vấn học tập

X

 

X

 

 

16

Nguyễn Thị Hoài An

Bí thư Liên Chi đoàn

X

 

 

 

X

Ghi chú: X = cả ngày