Từ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Vinh đào tạo Cử nhân Quản lý văn hóa nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho các tỉnh Bắc miền Trung và cho cả nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trường Đại học Vinh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đào tạo Cử nhân Quản lý văn hóa: Đội ngũ cán bộ giảng dạy vừa đủ về số lượng vừa có học hàm học vị cao; Giảng đường rộng rãi với các trang thiết bị hiện đại; Thư viện có đầy đủ tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên… Ngoài ra, Trường Đại học Vinh còn là một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một trong 10 trường đại học danh giá nhất Việt Nam theo bình chọn của các trang mạng xã hội.

         Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa hiện nay đang áp dụng theo hướng gọn nhẹ; hiện đại; giảm lý thuyết tăng thực hành; tăng tính liên thông, liên kết trong nhóm ngành; tập trung vào việc hình thành những phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên. Theo đó, toàn bộ chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản lý văn hóa chỉ gói gọn trong 36 học phần với 125 tín chỉ. Trong đó, sinh viên được chú trọng thực hành ở các cơ quan quản lý văn hóa trong ở tỉnh Nghệ An, thực tế ở các tuyến điểm văn hóa phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh và phía Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mục tiêu mà chương trình hướng tới là đào tạo Cử nhân Quản lý văn hóa có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, có năng lực lập kế hoạch, thực hiện quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các thiết chế văn hóa, tổ chức văn hóa - nghệ thuật và sản phẩm văn hóa - nghệ thuật phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.

          Sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm của sinh viên ngành Quản lý văn hóa là rất lớn. Các em có thể làm việc trong các cơ quan quan lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật (như: Sở văn hóa; Phòng văn hóa; Cán bộ văn hóa cấp phường, xã, huyện thị; Trung tâm văn hóa, Ban quản lý di tích, danh thắng, lễ hội…) và các cơ quan có sử dụng nhân lực văn hóa; trong các thiết chế văn hóa (như: Bảo tàng, Thư viện, Phòng tranh, Rạp chiếu phim…); trong các tổ chức dịch vụ văn hóa (như: Khu vui chơi, Trung tâm giải trí, Đơn vị tổ chức sự kiện…); trong các cơ quan truyền thông; trong các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

Một số hình ảnh tiêu biểu:Sinh viên ngành Quản lý văn hóa thực hành văn hóa cộng đồng tại Đền Hồng Sơn, Đền Quan Hoàng Mười 


Sinh viên ngành Quản lý văn hóa tham gia ngày hội đoàn kết dân tộc tại các phường xã trên địa bàn TP.Vinh


Sinh viên ngành Quản lý văn hóa tham gia các chương trình truyền hình thực tế 

về văn hóa trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh 


Sinh viên ngành Quản lý văn hóa và Du lịch trong chuyến thực tế ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng, Quảng Nam

TVT