Luật Du lịch năm 2017 đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tổng cục Du lịch cũng vừa ban hành văn bản số 1342/TCDL-LH đề nghị các Sở thực hiện triển khai theo Luật mới. Trong Luật Du lịch 2017 có nhiều điểm thay đổi, tuy nhiên bài viết này đề cập đến những thay đổi trong lĩnh vực quản lý Hướng dẫn viên du lịch. 

Theo quy định của Luật Du lịch 2017, hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

3. Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.


Như vậy, Luật Du lịch đã có những thay đổi với điều kiện xin thẻ quốc tế. Theo đó, người xin cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế thay đổi từ yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên thành tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp. 

Đối với những người không tốt nghiệp chuyên ngành Hướng dẫn viên, thì phải bổ sung bằng chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên. Về Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên thì thay đổi thành 02 loại thay vì 01 loại chứng chỉ như trước đây: Chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Riêng các chứng chỉ đã cấp trước năm 2018 vẫn có giá trị xin thẻ hướng dẫn viên du lịch bình thường. 

Trần Thủy