Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức ở các xã/phường/thị trấn, huyện/thị, cơ sở, trung tâm thuộc ngành LĐ-TB&XH… vừa công tác, vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Lưu liên kết với Trường Đại học Vinh tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Công tác xã hội, hệ vừa làm vừa học, cụ thể:
1. Đối tượng tuyển sinh: Những người có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (bao gồm Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) hoặc Cao đẳng chuyên nghiệp đúng chuyên chuyên ngành hoặc ngành gần. Trường hợp không đúng chuyên ngành thì sẽ học một số môn chuyên đổi.
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Thời gian bán hồ sơ và xét tuyển: Tháng 6/2018
4. Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Lưu
5. Đơn vị đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Vinh
6. Kính phí đào tạo: Người học chi trả theo quy định của Nhà nước
7. Thời gian đào tạo: 3 năm (đối với đối tượng tuyển sinh Trung cấp), 2 năm (đối với đối tượng tuyển sinh Cao đẳng)
8. Phương thức học: Học vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần
9. Địa điểm học: Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Lưu
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (1) Thầy Nam, Phó Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh; Điện thoại 0941250777 hoặc 0963824989. (2) Thầy Hiếu, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Lưu, xóm 23, xã Quỳnh Lâm,
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0946708312
Trân trọng thông báo!